BÁO CÁO SƠ KẾT HỌC KỲ I NĂM HỌC 2022-2023

Thành viên: Hoàng Ích Lam  |   Bài viết: 31 |  Thứ bảy - 14/01/2023 14:43
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THPT CAO BÌNH Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
                    
                   Số:        /BC- THPT
 
TP Cao Bằng, ngày 14 tháng 01 năm 2023
 
                              
BÁO CÁO
Kết quả thực hiện công tác thi đua, khen thưởng học kỳ I, năm học 2022 - 2023
 
 
 
 
Phần I
KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC THI ĐUA KHEN THƯỞNG
 HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2022 - 2023
I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN
1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện
a) Công tác chỉ đạo thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.
- Tổ chức cho toàn thể cán bộ giáo viên tham gia học tập Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước.
- Tuyên truyền đến toàn thể CBGV và học sinh về thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.
- Đảng viên, cán bộ, nhà giáo, người lao động  trong đơn vị đăng kí thực hiện việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.
- Triển khai đầy đủ và kịp thời các văn bản chỉ đạo của các cấp, các ngành và cấp trên.
- Thường xuyên kiểm tra giám sát việc thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.
b) Công tác chỉ đạo thực hiện Chương trình, Kế hoạch của Ngành, của địa phương
- Triển khai đầy đủ các chương trình, kế hoạch của ngành, địa phương.
- Tổ chức cho toàn thể giáo viên đăng ký thực hiện các chỉ tiêu chất lượng giáo dục.
- Tổ chức cho toàn thể đơn vị đăng kí “Đổi mới, sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập”.
- Thường xuyên học tập nâng cao trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao.
c) Công tác chỉ đạo thực hiện công tác thi đua, khen thưởng; các phong trào thi đua, các cuộc vận động
- Tuyên truyền đến toàn thể CBGV và học sinh về công tác thi đua khen thưởng và các phong trào thi đua ngay từ đầu năm học. Có Kế hoạch phát động phong trào thi đua và triển khai đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh ngay từ đầu năm học (ngày khai giảng).
- Tổ chức cho cán bộ, giáo viên, nhân viên đăng ký danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng, đăng kí nội dung đổi mới ngay từ đầu năm học.
- Tổ chức phát động và thực hiện các phong trào thi đua từng đợt như: ngày 20/10, 20/11; 22/12
- Đoàn trường Tổ chức thực hiện phong trào thi đua giữa các khối lớp và có sơ kết đánh giá thi đua theo từng tuần và từng đợt.
2. Kết quả thực hiện công tác thi đua, khen thưởng; các phong trào thi đua, các cuộc vận động
a. Kết quả thực hiện công tác thi đua, khen thưởng
- Có Quy chế công tác Thi đua - Khen thưởng. Kiện toàn và có Quy chế hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng.
- Trong học kỳ I, Nhà trường phát động và tổ chức thực hiện tốt 02 đợt thi đua: Đợt 1 (từ tháng 9/ 2022 đến hết tháng 11/2022) với chủ đề “Thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm Ngày Nhà Giáo Việt Nam 20/11”; Đợt 2 (từ tháng 12/2022 đến hết tháng 2/2023) với chủ đề “Thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam 22/12, Ngày hội Quốc phòng toàn dân, mừng Đảng, mừng xuân mới Quý Mão 2023.
- Trong phong trào thi đua đợt 1,  Chi ủy đã chỉ đạo Công đoàn, Đoàn thanh niên tổ chức nhiều hoạt động thi đua sôi nổi trong cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh. Sơ kết phong trào thi đua đợt 1, Đoàn trường khen thưởng 06 cá nhân học sinh  có thành tích xuất sắc trong học tập và rèn luyện; khen thưởng 06 tập thể lớp trong thực hiện xuất sắc các phong trào thi đua và các cuộc vận động; Công đoàn khen thưởng 04 đội bóng chuyền hơi nam, nữ; Nhà trường bình xét thi đua cho 02 giáo viên và 02 học sinh có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trình Sở GD&ĐT tặng Giấy khen.
- Tổ chức đánh giá, sơ kết khen thưởng học kỳ I đối với học sinh: Khen thưởng 33 học sinh Giỏi, 06 học sinh Tốt, 151 học sinh tiên tiến, 64 học sinh khá.
- Có 04 cá nhân là giáo viên được xét nâng lương trước hạn (02 cá nhân được nâng lương trước thời hạn 1 năm, 02 cá nhân được nâng lương trước thời hạn 06 tháng).
b. Các phong trào thi đua, các cuộc vận động
- Tổ chức cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh đăng ký việc thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; “Đổi mới, sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập;
- Tổ chức tuyên truyền, vận động cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh thực hiện tốt các phong trào thi đua: “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Giỏi việc trường- Đảm việc nhà”.
- Tổ chức tuyên truyền, vận động cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh thực hiện tốt các cuộc vận động xây dựng “Trường học thân thiện - học sinh tích cực”; “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo”, “Trường học Xanh-Sạch-Đẹp-An toàn”.
- Tổ chức các hoạt động:
+ Câu lạc bộ “Cùng em khám phá Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Non nước Cao Bằng” tham gia cuộc thi “Sáng kiến bảo vệ môi trường” với 01 sản phẩm “Thùng rác thông minh” và đạt giải Ba.
+ Đoàn thanh niên triển khai cuộc thi  trực tuyến “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”
++ Số tiết sinh hoạt tuyên truyền trên lớp: 03 tiết/lớp
++ Số lượt tham gia thi trực tuyến: hơn 500 lượt học sinh và cán bộ, giáo viên.
+ Công đoàn phối hợp với Đoàn thanh niên triển khai cuộc thi Video “Thầy cô trong mắt em” cấp trường có 07 lớp tham gia và khen thưởng lớp 12A1 đạt giải Nhất; lớp 12A2 đạt giải Nhì; lớp 11A1 đạt giải Ba; lớp 11A2, 11A3, 11A4, 12A4 đạt giải phong trào.
+ Triển khai cuộc thi video “Thầy cô trong mắt em” cấp ngành có 01 sản phẩm tham gia.
+ 12 lớp học đã tổ chức các hoạt động tuyên truyền về Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong 01 buổi sinh hoạt lớp, 01 giờ chào cờ.
+ Tổ chức 01 buổi ngoại khóa truyên truyền ba văn kiện pháp lý về Biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc theo hình thức trải nghiệm: “Hành trình về miền biên giới” tại cột mốc 958 cửa khẩu Đức Long - Thạch An - Cao Bằng.
 + Thành lập mới  02 Câu lạc bộ: Câu lạc bộ Truyền thông và Câu lạc bộ Thể thao; các Câu lạc bộ đang hoạt động tích cực, có hiệu quả góp phần nâng cao chất lượng giáo dục của Nhà trường.
+ Tổ chức hoạt động hưởng ứng “Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông” năm 2022 trong tiết sinh hoạt dưới cờ.
+ Tổ chức 01 buổi ngoại khóa tuyên truyền về phòng chống Bạo lực học đường, tố giác tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật, phòng chống ma túy, Luật Giao thông đường bộ, Luật Hộ tịch; tổ chức tuyên truyền giáo dục ATGT trong trường học vào các buổi sinh hoạt lớp; tổ chức cho học sinh toàn trường kí bản cam kết khi thực hiện ATGT.
+ Tổ chức được 01 buổi ngoại khóa rèn luyện kỹ năng sống với chủ đề “Tri ân thầy cô” do Đoàn trường phối hợp với Công ty cổ phần thương mại Thu Hương Anh.
+ Công đoàn thành lập 01 đội bóng chuyền hơi nữ tham gia giải Bóng chuyền hơi ngành Giáo dục năm 2022 chào mừng 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 và đạt giải Khuyến khích.
+ Đoàn TN và Hội LHTN Việt Nam Nhà trường tổ chức được 01 giải bóng chuyền hơi cho học sinh toàn trường nhân dịp kỷ niệm 66 năm ngày thành lập Hội LHTN Việt Nam và khen thưởng 04 tập thể đạt giải Nhất, Nhì, Ba, Khuyến khích.
+ Tổ chức tuyên truyền về phòng chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới, công tác thực hiện 2K được tuyên truyền tại các lớp học và trong toàn thể CBGV và NV toàn trường.
+ Triển khai cuộc thi  trực tuyến tìm hiểu Chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2022 có 38/38 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và 92 học sinh tham  gia.
- Thực hiện chi trả đầy đủ chế độ đối với học sinh và viên chức theo quy định của Chính phủ.
c. Công tác từ thiện, nhân đạo, đóng góp các khoản quỹ ủng hộ
- Công đoàn và Đoàn TN tổ chức thăm hỏi và tặng quà gia đình chính sách trong đơn vị nhân dịp 27/7 với số tiền 1.500.000 đồng; thăm và tặng quà gia đình cựu chiến binh tại địa phương nhân dịp 27/7 với số tiền 500.000 đ.
- Tham gia hoạt động hiến máu tình nguyện: 05 đơn vị máu.
- Có 13 học sinh được nhận quà tài trợ của Công ty cổ phần thương mại Thu Hương Anh với tổng trị giá 2.600.000.
- Có 01 học sinh được nhận hỗ trợ của Hội Chữ thập đỏ tỉnh Cao Bằng, mỗi tháng 500.000 x 05 tháng = 2.500.000
- Có 02 học sinh gia đình hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được Công đoàn, Đoàn TN vận động cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh đóng góp hỗ trợ hàng tháng là 1.600.000 x 5 tháng = 8.000.000.
- Có 05 học sinh có hoàn cảnh khó khăn được ngân hàng HD Bank Cao Bằng tặng học bổng “Tiếp sức đến trường” với trị giá 500.000/xuất. 
- Có 05 học sinh có hoàn cảnh khó khăn được ngân hàng BIDV chi nhánh Hòa An tài trợ xe đạp. 
- Có 05 học sinh được ngân hàng BIDV chi nhánh Hòa An tặng quà Tết trong chương trình “Tết xum vầy-Xuân gắn kết” năm 2023 với trị giá 500.000/xuất.
- Có 03 học sinh được Mobile Phone tặng quà Tết trong chương trình “Tết xum vầy-Xuân gắn kết” năm 2023 với trị giá 300.000/xuất.
- Có 06 học sinh được Đoàn thanh niên tặng quà Tết trong chương trình “Tết xum vầy-Xuân gắn kết” năm 2023 với trị giá 550.000/xuất.
- Nhà trường đóng góp đầy đủ các loại quỹ theo quy định trong năm 2022.
3. Kết quả thực hiện nhiệm vụ chuyên môn         
          - 100 % CBGVNV thực hiện nghiêm túc quy chế chuyên môn, Nội quy đơn vị.
- Đổi mới sinh hoạt chuyên môn: 10
- Đổi mới hình thức tổ chức dạy học: 04
- Số bài kiểm tra được thay thế bằng hình thức đánh giá khác: 18
- Phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập”: 100% cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên đăng ký nội dung thực hiện. Đến thời điểm hiện tại đã có 15 cá nhân thực hiện báo cáo nội dung đổi mới thông qua giờ dạy trên lớp hoặc giờ dạy thực địa, trải nghiệm.
- Công tác kiểm tra nội bộ: đã thực hiện kiểm tra được 15 cán bộ, giáo viên, nhân viên; trong đó đạt loại Tốt có 12 cá nhân, đạt loại Khá có 03 cá nhân.
- Có 10 giáo viên đạt giáo viên dạy giỏi cấp trường (phối hợp với Trường THPT Hòa An, TTGDTX&HNN Hòa An tổ chức Hội thi cấp cụm trong tháng 12/2022).
- Học sinh giỏi cấp Thành phố đạt 13 giải, trong đó có 03 giải Nhì, 04 giải Ba, 06 giải KK.
- Học sinh tham gia đội tuyển HSG cấp Tỉnh: 13
- Tham dự Hội thao Quốc phòng cấp Tỉnh: có 01 HS đạt giải Nhất bộ môn bắn súng, đạt giải Ba đồng đội bộ môn tháo lắp súng.
- Tổ chức được 01 buổi học trải nghiệm, sáng tạo tại Khu di tích lịch sử Đức Long và cột mốc 958 cửa khẩu Đức Long - Thạch An - Cao Bằng.
- Kết quả 2 mặt giáo dục:
TS Hạnh kiểm Học lực
  Tôt % Khá % TB % Yếu % Giỏi % Khá % TB % Yếu % Kém %
494 385 77.8 86 17.4 23 4.65 0 0 40 8.08 214 43.2 215 43.4 25 5.05 0 0
          (Tổng số HS toàn trường 495 nhưng có 01 học sinh khuyết tật không xếp loại)
- Có 01 dự án tham gia thi KHKT cấp tỉnh năm 2022 - 2023.
4. Kết quả thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị
  - 100% CBGV và học sinh thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tham gia tích cực trong xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.
- Không có hiện tượng vi phạm quy chế chuyên môn.
5. Kết quả thi đua, khen thưởng
- Năm học 2021-2022 Trường được các cấp khen thưởng:
+ Chính quyền: Được UBDN Tỉnh tặng Giấy khen TTLĐXS năm học 2021 - 2022;
+ Công đoàn: Được Công đoàn GD Việt Nam tặng Bằng khen “Dạy tốt-Học tốt” năm học 2021- 2022.
+ Đoàn TN: Được Tỉnh đoàn tặng Bằng khen năm học 2021- 2022.
- Nhà trường đã hoàn thiện hồ sơ trình UBND Thành phố công nhận đạt tiêu chuẩn an toàn về ANTT năm 2022, đạt “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa năm 2022” (hiện nay chưa có thông báo xét của UBND Thành phố).
- Tổng kết công tác Đảng năm 2022:
+ Chi bộ nhà trường được Thành ủy Cao Bằng tặng Giấy khen “Chi bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu” năm 2022.
+ Có 01 cá nhân được Thành ủy lập hồ sơ trình Tỉnh ủy tặng Bằng khen “5 năm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”.
+ Có 01 cá nhân được Thành ủy tặng Giấy khen “5 năm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”.
+ Có 04 cá nhân được Thành ủy tặng Giấy khen Chuyên đề năm 2022.
+ Có 04 cá nhân được Chi ủy tặng Giấy khen Chuyên đề năm 2022.
II. ĐÁNH GIÁ CHUNG
III. ĐÁNH GIÁ CHUNG
1. Ưu điểm
- BGH và các tổ chức đoàn thể nhà trường phối hợp tốt trong việc thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua của ngành, địa phương nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của đơn vị.
- Tập thể CBGV, NV và học sinh nhà trường luôn thống nhất, đồng lòng trong thực hiện công tác thi đua khen thưởng.
- Toàn thể CBGV, NV và học sinh luôn tích cực thực hiện các phong trào thi đua do nhà trường và các cấp phát động.
          - Thực hiện tốt công tác xã hội hóa giáo dục, phối hợp tốt với Ban đại diện cha mẹ học sinh khen thưởng động viên cho những học sinh có ý thức vươn lên trong học tập rèn luyện.
          - Toàn trường luôn gìn giữ được phẩm chất đạo đức của nhà giáo, học sinh; chấp hành nghiêm pháp luật của nhà nước, nội quy quy định của ngành và của trường.
2. Tồn tại, hạn chế
- Phong trào thi đua ở một số lớp còn yếu.
- Một số ít học sinh chưa ý thức được nhiệm vụ học tập và tu dưỡng, rèn luyện đạo đức nên mục tiêu phấn đấu không rõ ràng, vẫn còn rất phổ biến hiện tượng học sinh lười học, bị điểm yếu, kém, ngủ trong giờ, sử dụng điện thoại trong giờ, đi học muộn, bỏ tiết học, bỏ buổi học,...
- Kinh phí chi cho hoạt động phong trào quá hạn hẹp.
 
Phần II
PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM
CÔNG TÁC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG
HỌC KỲ II, NĂM HỌC 2022 - 2023
 
I. PHƯƠNG HƯỚNG
- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua, Lập thành tích chào mừng Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam 03/ 02, tập trung cao điểm vào đợt thi đua chào mừng ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 26/3; thi đua lập thành tích chào mừng Ngày giải phóng Miền Nam 30/4, Quốc tế lao động 01/5 và Hướng tới kỷ niệm sinh nhật Bác 19/5.
- Tập trung chỉ đạo đổi mới kiểm tra đánh giá, đổi mới phương pháp dạy học, tạo sự chuyển biến cơ bản về tổ chức hoạt động dạy học, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường.
          - Tích cực triển khai công tác bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên; quan tâm phát triển đội ngũ giáo viên; nâng cao vai trò của giáo viên chủ nhiệm lớp trong việc tổ chức, phối hợp thực hiện các phong trào thi đua giữa các khối lớp, giáo dục học sinh.
          - Tiếp tục đổi mới công tác quản lý giáo dục theo hướng tăng cường thực hiện kế hoạch giáo dục; nâng cao hiệu lực và hiệu quả công tác quản lý của đơn vị.
          - Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua của ngành gắn với việc đổi mới giáo dục, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh trong trường.
II. NHIỆM VỤ
1. Công tác chuyên môn
- Tập trung chỉ đạo, giám sát để thực hiện đúng, đủ theo Kế hoạch giáo dục năm học đã đề ra; góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục.
- Duy trì tốt nền nếp chuyên môn, nội quy cơ quan và thực hiện tốt công tác kiểm định chất lượng, công tác tự đánh giá.
          - Tăng cường giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống, tổ chức các hoạt động ngoại khóa, trải nghiệm.
          - Tổ chức tốt việc ôn luyện đội tuyển HSG cấp tỉnh các môn văn hóa; tổ chức tập luyện cho đội tuyển tham dự Hội thao QPAN cấp tỉnh.
          - Tổ chức nghiêm túc việc  kiểm tra HK II, thi thử tốt nghiệp THPT, thi tốt nghiệp THPT và tổng kết cuối năm học 2022 - 2023.
          - Hoàn thành hồ sơ cho HS khối 12 và làm tốt công tác tư vấn hướng nghiệp nghề cho học sinh.
          - Tăng cường ôn thi tốt nghiệp cho học sinh lớp 12, tổ chức chạy chương trình vào các buổi chiều hợp lý.
          - Chuẩn bị tốt công tác tổ chức thi tốt nghiệp lớp 12 và tuyển sinh 10.
2. Tổ chức cán bộ
Thực hiện đánh giá cán bộ quản lý theo chuẩn Hiệu trưởng và Phó hiệu trưởng, đánh giá giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên.Thực hiện đánh giá viên chức cuối năm học.
3. Công tác thanh tra, kiểm định chất lượng giáo dục
 - Tiếp tục thực hiện kiểm tra nội bộ theo kế hoạch đề ra đầu năm.
- Tổ chức kiểm tra, đánh giá HK II, cả năm đúng quy chế.
          4. Cải cách hành chính, phong trào thi đua
          - Thực hiện tốt và đẩy mạnh cải cách hành chính.
- Ban giám hiệu kết hợp với Công đoàn tiếp tục thực hiện phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt” và các phong trào, các cuộc vận động khác tạo môi trường học tập thân thiện, cởi mở giữa các thành viên; xây dựng văn hóa cộng đồng trong đưn vị, tạo động lực nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục và đào tạo của Nhà trường.
- Hội đồng thi đua làm tốt công tác bình xét thi đua cuối năm; nộp hồ sơ khen thưởng về cấp trên kịp thời. Tự chấm điểm và xếp loại các phong trào thi đua.
          Trên đây là báo cáo tổng kết công tác thi đua khen thưởng học kỳ I và phương hướng và nhiệm vụ trọng tâm công tác thi đua khen thưởng học kỳ II năm học 2022 - 2023 của trường THPT Cao Bình./.
Nơi nhận:
- TTTĐ Sở GD&ĐT;
- Trưởng khối thi đua số 1;
- Lưu: VT./.
HIỆU TRƯỞNG
 
 
 
 
Long Mã Liêm
 
 

Nguồn tin: bgh

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   

Các tin khác

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây